Tvist vedrørende stempelkaffekande

For rettighedshaver har vi ved Sø- og Handelsretten i samarbejde med advokat Rasmus Vang fra Johan Schlüter Advokatfirma fået nedlagt midlertidigt forbud mod konkurrents forhandling i Danmark af en stempelkaffekande beskyttet ved et dansk patent.

Retten fandt det sandsynliggjort, at modpartens stempelkaffekande krænkede rettighedshavers patent på en stempelkaffekande til brygning af kaffe i små mængder. Retten traf derfor bestemmelse om forbud og påbud betinget af sikkerhedsstillelse.

En særlig problematik i sagen angik konsekvensen af en delvis ukorrekt oversættelse af patentets hovedkrav, der afveg fra hovedkravets ordlyd som udstedt ved EPO.

Læs dommen i sagen her.